Årsmøtet bestemte i juni at medlemsavgiften skulle økes fra 300 til 400.-
Prisen har stått uendret siden klubben ble startet mens utgiftene har økt.Dette har ikke blitt gjennomført enda, men blir innført fra og med den 10. januar!
Så melder du deg inn eller viderefører ditt medlemskap etter den 9. januar er medlemsavgiften 400.-

Mvh Styret i NLCK