Flere av våre medlemmer har vært på tur i høst.
Del 1:

Del 2:

Del 3:

Takk til Jon Wiberg for redigering og publisering.