Vi takker Trønderbataljonen for et vel arrangert landstreff.
Det blir tøft å overgå dette!
Landstreff 2016-5-2

Landstreff 2016-11

Landstreff 2016-13-2

Landstreff 2016-14

Landstreff 2016-16-2

Landstreff 2016-19-2

Landstreff 2016-20-2

Landstreff 2016-28

Torsdag kveld

Tur_Reinsli_1

Tur_Reinsli_2