På grunn av korona og usikkerhet rundt gjennomføring av arrangement har styret besluttet å utsette landsmøtet til høsten. Vi jobber med å finne ny dato for gjennomføring av treff og generalforsamling.