Bli medlem?

Nytt medlem?
Som medlem i nlck får du mange fordeler hos mange av våre samarbeidspartnere. Se mer her:
Medlemsfordeler
Du har fort tjent inn medlemskapet på en service eller noen deler.
Medlemskapet koster kr. 400,- pr. år. (satt opp etter årsmøtevedtak Juni 2012)
Bli medlem i NLCK

Eksisterende medlemmer
Om du har flyttet eller av andre årsaker vil endre på noe så
logg deg på medlemssidene og endre på adressen din eller se din siste status.